Ga je weg of blijf je?

Bij een dreiging op een overstroming heb je twee mogelijkheden: blijven of weggaan. De natuurlijke reactie is weggaan. Soms is blijven beter.

Bij een overstroming zie je niet meer waar je rijdt of loopt. Als je vast komt te zitten op de (snel)weg en het water bereikt je, dan ben je de pineut. Als je op een droge plek blijft, kan het zijn dat je met primitieve omstandigheden te maken krijgt. Wees je hiervan bewust.

Bij een dreigende overstroming adviseert de veiligheidsregio je over blijven of weggaan via crisis.nl en de rampenzenders.

Ik blijf

Droge plekken in jouw buurt

overstromingoverzicht in nederland
  • blauw Overstroomd gebied
  • groen Waarschijnlijk een droge verdieping
  • rood Waarschijnlijk geen droge verdieping

Deze kaart geeft aan welke gebouwen (waarschijnlijk) een droge verdieping hebben na een overstroming.

Tips voor blijven

Wees je ervan bewust wat er kan gebeuren als je in het gebied blijft bij een grote overstroming. De veiligheidsregio adviseert je over blijven of weggaan.

kamperen op zolder waterniveau

Zorg voor anderen

Niet iedereen kan bij een overstroming op eigen kracht een droge plek bereiken. Help mensen in jouw omgeving.

Huis met persoon in rolstoel op zolder waterniveau

Ik ga weg

Water op de weg

waterhoogte in nederland
  • Blauw Maximale waterhoogte
  • Rood Overstroomde wegen
  • Oranje Overstroomde spoorwegen

Ga jij uit je gebied weg? Kijk wat begaanbaar is en of je de eindbestemming kan bereiken na een overstroming.

Tips voor weggaan

Wees je bewust wat er kan gebeuren als je besluit weg te gaan bij een grote overstroming. De Veiligheidsregio zal je adviseren over blijven of weggaan.

weggaan uit huis

Zorg voor anderen

Niet iedereen komt bij een overstroming op eigen kracht het gebied uit. Help mensen in jouw omgeving.

niet-zelfredzame mensen waterniveau